R.S.C. - Center Operation

Go to content
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
En els temps actuals urgeix la necessitat de ser responsables amb les nostres pròpies accions. És per aquest motiu que els termes de la Responsabilitat Social Corporativa han impregnat els entorns empresarials pera convert les nostres tasques en actes conscients i conseqüents amb l'entorn del qual formem part. Degut a això, a Center Operation, S.L., tenim serveis de qualitat amb la intenció d'oferir un producte digne. Ens fem càrrec de que la qualitat de les nostres gestions sigui un motiu d'unió cap als nostres clients. Adquirim un compromís amb els nostres clients equiparable al del medi ambient per a que ambdós formem part d'una permanència que giri sobre el compliment i la fidelitat mútua.

De la mateixa manera ens agrada mantenir aquesta filosofia amb qualsevol persona que tingui una relació amb l'empresa ja sigui personal extern com les persones que forment part de Center Operation, S.L.

Tenim el deure de solucionar la demanda externa mitjançant acords transparents, honestos i aplicant la responsabilitat a cada una de les àrees corresponents. Lluitem per a que la comesa tingui el nivell de qualitat esperat pel propi client, tenint en compte el desenvolupament social, cultural i laboral tant de l'empresa com de les persones que en formen part.
Back to content